עוד חוזר הניגון

NatanSlor

משירי נתן אלתרמן.

נתן סלור (נכדו של אלתרמן) - שירה
רמי הראל - ניהול מוסיקלי ושירה

להזמנות: רמי הראל, טל' 054-7977162

JoomSpirit